FORSIDE


Sidste nyt


Nyvangs Café har som noget nyt morgenåbent søndag den 19. juni kl. 08 og nogle timer frem. Der serveres morgenmad/brunch. Opslag kommer i "glasburet",hvor man kan tilmelde sig. 

___________________________________________________________________________________________________

    Lørdag den 4. juni 2022 var der en åben havevandring i vores        forening. Bestyrelsen ved Jan, Lone og Karen deltog sammen med en enkelt haveejer. Desværre var der en misforståelse, som gjorde at et par andre medlemmer ikke kom med  på vandringen, så næste gang vil vi slå det tydeligere op i "glasburet" og her på siden. Vi gik på Mejsesvinget og Stæresvinget. Næste gang bliver det resten af haven. Der så generelt pænt ud på de to veje med hensyn til den standard, som bestyrelsen så som acceptabel. Bestyrelsen bemærkede, at havelejerne skal være opmærksomme på, at vejen  ud for ens have skal holdes  ren fra hækken og ud mod vejens midte. Midterrabatten må gerne bevares, hvis der slås græs på den og renses for ukrudt som mælkebøtter fx. Hækkene skal være fri for træer, der vokser op over hækken og ud af den. Små træer i hækkene skal fjernes, inden de ødelægger hækken.

Træer der er til fare og kan falde ned ved grene og lignende på ens huse og skygger vil bestyrelsen kigge på og kontakte kommunen for en løsning.

Der kan rettes henvendelse til formanden eller Karen, hvis der er tvivl om, hvordan man skal forholde sig i henhold til ovenstående. 


Der har også været fokus på toiletterne, idet nogle brugere ikke gør rent efter sig. Husk at bruge toiletbørsten i kummen efter brug, idet der nu kun gøres rent én gang om ugen, og er papirkurvene fyldte, så gå over i containeren og tøm dem og sæt en ny pose i. Hjælpes vi ad, så forløber det hele meget lettere. Børnene skal I hjælpe, hvis ikke de kan formå at gøre rent efter sig og gå alene på toilettet. Tømning af campingtoiletter bedes man også gøre med forsigtighed uden at spilde, da det kan være til stor gene for andre brugere. 

Undervejs på turen fik vi talt med flere kolonister og lavet aftaler om aktuelle  problemer. 


      
     Generalforsamlingen 2022 er vel overstået og referatet kan læses i "glasburet" ved klubhuset.
    Den ekstraordinære generalforsamling 2022 er vel overstået og referatet kan læses i "glasburet" ved klubhuset.


Affaldcontainere.

       HUSK at vi kun får tømt affaldscontainere hver 14. dag i starten af sæsonen. Der må IKKE lægges                affald oven på containerne, når de er fyldte. Medbring jeres affald til jeres hjemmeadresse, hvis det

       er muligt eller tag det med til anden offentlig affaldscontainer, hvis vores containere i haven er fyldte.         Respekter at der ikke må fyldes fx flamingo, alle former for pap, glas og alt hvad der ikke hører til i

       en container beregnet til affald med videre i containerne, da det er forbudt og fylder for lovligt          affald. HUSK korrekt sortering, da affaldsafgiften ellers vil stige med fordeling blandt havens brugere.


       Poul Egon Jensen er blevet foreningens havemand, som man kan henvende sig til angående                        småproblemer og opgaver i haven efter aftale med bestyrelsen. Jan Burmeister har tilbudt at hjælpe Poul omkring græsslåmaskinen og servicering.