FORSIDE


Sidste nyt


Referater


Generalforsamling 2021

___________________________________________________________________________________________________Den bliver afholdt i fælleshuset lørdag d. 23. april 2022, kl. 14:00.

Dagsordenen kan hentes her.

Regnskab 2021 kan hentes her.

Generalforsamlingen 2022 er vel overstået og referatet kan snarest læses i "glasburet" ved klubhuset.


Umiddelbart før den årlige generalforsamling afholdes en ekstraordinær generalforsamling.

Derfor indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling lørdag d. 23. april 2022, kl. 13:00.

Dagsorden kan hentes her.

Regnskab kan hentes her.


Den ekstraordinære generalforsamling 2022 er vel overstået og referatet kan snarest læses i "glasburet" ved klubhuset.


Affaldcontainere.

HUSK at vi kun får tømt affaldscontainere hver 14. dag i starten af sæsonen. Der må IKKE lægges affald oven på containerne, når de er fyldte. Medbring jeres affald til jeres hjemmeadresse, hvis det er muligt eller tag det med til anden offentlig affaldscontainer, hvis vores containere i haven er fyldte. Respekter at der ikke må fyldes fx flamingo, alle former for pap, glas og alt hvad der ikke hører til i en container beregnet til affald med videre i containerne, da det er forbudt og fylder for lovligt affald. HUSK korrekt sortering, da affaldsafgiften ellers vil stige med fordeling blandt havens brugere.


Poul Egon Jensen er blevet foreningens havemand, som man kan henvende sig angående småproblemer og opgaver i haven efter aftale med bestyrelsen.