UDLEJNING AF FÆLLESHUS.

             

               UDLEJNING AF FÆLLESHUS.

Henvendelse udlejning@hfnyvang75.dk


Hvilke formål kan huset lejes til:


 • Fester eller anden sammenkomst.
 • Kreds- arrangementer


Hvem kan leje:


 • Stemmeberettigede medlemmer af haveforeningen Nyvang 75,
 • med min. 3 måneders medlemskab, kan leje til egne og familiens mærkedage.
 • Leje aftales med den ansvarlig for udlejning:


På hvilke betingelser kan man leje:


 • Der skal udvises hensyn til naboer m.h.t. støj m.m.
 • Der må ikke overnattes i lokalerne.
 • Lokalerne tillader max. 50 gæster.
 • Lejeren skal sørge for oprydning, rengøring af både fælleshus og toiletter. Samt bortskaffelse af affald.
 • HF Nyvang 75 renovations ordning må IKKE benyttes til fest affald.Hvad skal lejeren selv gøre:


 • Der laves aftale med udlejeren, samt betales leje inden festen.
 • Lejeren må selv skaffe: duge, viskestykker og karklude.
 • Forsikringsmæssigt ansvar for inventar påhviler lejeren.


Hvad koster det at leje:


 • Leje af fælleshuset koster kr.   600 for 1 døgn
 • Leje af fælleshuset koster kr. 1000 for 2 døgn
 • Leje af fælleshuset koster kr. 1400 for 3 døgn
 • Lejen indsættes på konto, reg. 0516 konto 0000197819, inden 8 dage efter reservationen.
 • Depositum kr. 1000,00 betales ved udlevering af kode/nøgle og tilbagebetales når fælleshuset er tilbageleveret uden mangler og rengøringen er godkendt.
 • Er leje ikke indbetalt inden 8 dage efter reservationen kan der udlejes til anden side.
 • Et lejedøgn er fra kl. 12:00 til kl. 12:00


Foreningens egne arrangementer går forud for andet:


 • 16. april     Morgenkaffe og flaghejsning.
 • 23. april     Generalforamling
 • 16. juli        Aktivitetsdag for voksne
 • 7. august   Aktivitetsdag for børn
 • 1. oktober Gule ærter