FORSIDE

Velkommen til

i Kalundborg


Siden sidst


Gule Ærter


Lørdag d. 05. oktober 2019 kl. 13:00


Aflyst pga. manglende tilslutning.__________________________________________________________________________________________________


Træfældning


Vi, bestyrelsen, har fået kontakt til et firma, som fælder træer.

De er professionelle og har alt udstyr. bl.a. klatreudstyr så de kan topbeskære træer og de er forsikrede.

Prisen er 500,- kr pr træ, men det er tilladt at tale med naboer og andre, som kan have glæde af at træet bliver fældet, så I kan dele regningen.


Har du/I træer, som skal fældes, så kontakt bestyrelsen.


Mail formand@hfnyvang75.d