UDLEJNING AF FÆLLESHUS.

Velkommen til

i Kalundborg

             

               UDLEJNING AF FÆLLESHUS.

Henvendelse tlf. 22 70 78 79 mandag og torsdag fra 16:30-17:30

eller mail udlejning@hfnyvang75.dk


Hvilke formål kan huset lejes til:


 • Fester eller anden sammenkomst.
 • Kreds- arrangementer


Hvem kan leje:


 • Stemmeberettigede medlemmer af haveforeningen Nyvang 75,
 • med min. 1. års medlemskab, kan leje til egne og familiens mærkedage.
 • Leje aftales med den ansvarlig for udlejning:


På hvilke betingelser kan man leje:


 • Der skal udvises hensyn til naboer m.h.t. støj m.m.
 • Der må ikke overnattes i lokalerne.
 • Lokalerne tillader max. 60 gæster.
 • Lejeren skal sørge for oprydning, rengøring og opvask. Samt bortskaffelse af affald.
 • Nyvang 75 renovations ordning må IKKE benyttes til fest affald.Hvad skal lejeren selv gøre:


 • Der laves aftale med udlejeren, samt betales leje inden festen.
 • Lejeren må selv skaffe: duge, viskestykker og karklude.
 • Forsikringsmæssigt ansvar for inventar påhviler lejeren.


Hvad koster det at leje:


 • Leje for lokalerne koster    kr. 600.00
 • Lejen indsættes på konto, inden 8 dage.
 • Ellers udlejes det til anden side.
 • Lejen er fra fredag kl. 12 til søndag kl. 12
 • Beløbet afregnes med ansvarlig udlejer.


Foreningens egne arrangementer går forud for andet:


 • April: Generalforsamling
 • Maj: Morgenkaffe.
 • Anden Lørdag i oktober:   Gule ærter.
 • Fælles arbejdsdage.
 • Bestyrelses og Kreds møder.